Clublied

Refrein: Als wij marcheren in de vroege morgen
En wij zijn door onze centjes heen,
Een Hilok-student maakt zich geen zorgen,
Want hij is bij ’t drinken nooit alleen. Fala, fala
En ’s avonds lust een pintje goed,
Fala boem, fala boem
En onze porren kussen goed,
Fala boem, fala boem.

Refrein

En drinken wij een pint of tien,
Fala boem, fala boem,
Dan moet je eens het Hilok zien
Fala boem, fala boem.

Refrein

En als onze centjes dan op zijn,
Fala boem, fala boem,
Dan zingt het Hilok dit refrein,
Fala boem, fala boem.

Refrein

Historiek

Hoewel de opleiding LO aan de universiteit Gent de oudste ter wereld is (ze ontstond in 1908), duurde het vrij lang eer er een georganiseerde (oud-)studentenvereniging opgericht werd. Het is pas in de loop van de jaren ’20 dat er sprake is van een eerste oud-studentenorganisatie: de ‘Association des licenciés et docteurs en Education Physique diplomé de l’université de Gand’. Zij hielden zich in het begin louter bezig met het uitgeven van het tijdschrift ‘Annales Universitaires de l’Education Physique’. Door het geringe aantal afgestudeerden en gebrek aan eenvormigheid binnen de oud-studentenorganisatie, veranderde de naam van de oud-studentenorganisatie in de loop van de jaren verschillende malen.

Zo zorgden ‘Verbond van doctors en licentiaten gediplomeerd van het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding van de Rijksuniversiteit te Gent’, ‘RUGALO (Rijksuniversiteit Gent Alumni Lichamelijke Opvoeding)’ en ‘Alumnihilo’ voor de continuïteit doorheen de jaren en behartigden ze het belang van de (afgestudeerde) HILO studenten, op elk vlak.

Een eigenlijke erkende studentenvereniging van HILO studenten binnen de UGent liet nog langer op zich wachten. Pas in 1952 werd een initiatief gestart om, naar het voorbeeld van vele andere richtingen aan de Gentse Universiteit, ook binnen de opleiding LO een studentenvereniging op te richten. De bezieler en drijfveer achter dit project was Jeaninne De Kinderen. Hoewel zij de oprichter was, werd Nico Tombeur echter als eerste praeses aangesteld, omdat men het in die tijd nog niet opportuun achtte om een vrouw als praeses aan te stellen. Zo ontstond studentenvereniging HILO, die sinds 1952 onafgebroken actief is.

Oorspronkelijk vertoefde de vereniging in de roeiclub recht tegen over de GUSB. In 1980 vatte Antoine Gevaert, die toen nog werkzaam was in het GUSB, het idee op om in de Overpoortstraat een café te starten. Om van in het begin bekendheid te verwerven en klanten te logen, sloeg hij de handen in elkaar met het HILO en zo verhuisde de club in de loop van 1980 naar café “’t Kofschip” in de Overpoortstraat. Antoine is sindsdien ook de trouwe peter van de club, dit ondertussen al meer dan 30 jaar.

Doorheen de jaren groeide het leden aantal gestaag, maar eind jaren jaren ’80, begin jaren ’90 kreeg het ledenaantal een eerste echte boost: door de aanhechting van de studenten kinesitherapie (die tot dan toen niet echt over een zelfstandige studentenclub beschikten) kreeg de studentenvereniging er in één klap veel leden bij. Voor die gelegenheid werd ook de naam passend gewijzigd: voortaan zou de vereniging HILOK heten, wat staat voor Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie.

In de tweede helft van de jaren 2000 kreeg het ledenaantal een tweede boost, doordat de hogeschool- en universiteitsopleiding kinesitherapie samengevoegd werden. Na deze samensmelting telt het HILOK ondertussen 1400 leden en is ze hierdoor een van de grootste studentenverenigingen in het Gentse studentenlandschap.

Tegenwoordig worden er minstens twee activiteiten per week (en vaak zelfs meer) georganiseerd, waarbij elk lid wel zijn gading zal vinden. Zowel op sportief – , cultureel – als ontspanningsvlak wordt er de dag van vandaag voorzien in allerhande toffe studentenactiviteiten. Hoogtepunten van het HILOK-jaar zijn ongetwijfeld de openingsfuiven, het galabal en themafeestjes.

Wie meer info wenst in verband met de studentenclub, de oud-studentenorganisatie of de opleidingen zelf, kan terecht op volgende links: